People, Planet, Profit

People, Planet, Profit

Bij Geha Laverman is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen integraal onderdeel van ons denken en doen. Als organisatie zien wij ons medeverantwoordelijk voor mens en milieu en zijn voortdurend op zoek naar de juiste balans tussen sociale, milieu en economische effecten, kortom de drie P’s: PEOPLE, PLANET en PROFIT.

People

De mensen achter, voor en van Geha Laverman
Het positieve werkklimaat in combinatie met een nagenoeg horizontaal management laat de vakbekwaamheid tot zijn recht komen en werkt als stimulans om optimaal te presteren. Er wordt voortdurend rekening gehouden met de belangen van alle medewerkers. Elk idee dat belangrijk kan bijdragen aan de organisatie wordt bijzonder serieus genomen. Al met al heeft het vertrouwen en rust binnen de organisatie geleid tot de enorme verbondenheid van de medewerkers.
Dat Geha Laverman zuinig is op zijn mensen dat blijkt ook wel uit de volgende cijfers:

Van de 60 medewerkers is de gemiddelde leeftijd 45 jaar. Het ziekteverzuim is sinds 1999 minder dan 1%.
Juist de combinatie van vakmanschap, loyaliteit en integriteit van onze medewerkers heeft geleid tot het uiterst solide imago van Geha Laverman.

Planet

Geha Laverman denkt, adviseert en bouwt aan duurzaamheid,
Geha Laverman is de grootste slijtproducten leverancier van Europa en stelt zich ten doel haar klanten, die zonder uitzondering tot zware industrie en bouw gerekend mogen worden, te laten kiezen voor de meest duurzame oplossingen. Naast de levering vanuit voorraad van producten beschikt Geha Laverman ook over productiefaciliteiten, waarbij de grondstoffen worden afgenomen bij vooraanstaande Europese fabrieken die de drie P’s zeer hoog in het vaandel hebben. Het hele werkproces bij Geha Laverman is zodanig ingericht dat zowel het energieverbruik als de belasting van het milieu tot een minimum beperkt blijven. Ongebruikte halffabricaten en afval worden voor recycling aangeboden. Met de leveranciers van de handelsproducten van Geha Laverman zijn afspraken gemaakt over de inname van vervangen producten en het terugvoeren daarvan in het productieproces van de fabrieken.

Profit

De continuïteit en groei van Geha Laverman
Geha en Laverman waren al meer dan 60 jaar zelfstandige ondernemingen toen zij in 2013 fuseerden. Beide bedrijven hebben afzonderlijk een even gezonde als gestage groei doorgemaakt. Evenzo zijn er bij beide organisaties, ook na hun fusie, geen ontslagen gevallen ten gevolge van de slechte economische omstandigheden.
Geha Laverman streeft niet naar winstmaximalisatie, maar ziet toekomst in waarde creatie door samen te werken aan innovatie met Europese partners.
Naast de levering van producten adviseert Geha Laverman met name recyclingbedrijven bij de optimalisering van hun processen. Daarbij wordt kennis gedeeld die is voortgekomen uit de jarenlange ervaring van onze specialisten in deze branche. Kennis die bij onze klanten uiteindelijk leidt tot efficiënter, duurzamer en winstgevender werken.

nl_NL