ENERGIE

Ontwikkelingen bij de duurzame energieopwekking hebben tegenwoordig alle aandacht. Toch blijft het gebruik van fossiele brandstoffen helaas nog altijd onontkoombaar.

In de bestaande elektriciteitscentrales wordt op steeds efficiëntere manier kolen, biomassa, en huisvuil gebruikt voor de opwekking van energie. Slijtstukken van Geha Laverman zijn terug te vinden op diverse plaatsen in het energieproductieproces. Zoals bij de toevoer van kolen, biomassa of huisvuil maar ook bij de slakverkleining, en reststoffenafvoer.

Een efficiënt systeem vraagt om kwalitatief hoogstaande slijtstukken. Onvoorziene stilstand kost immers veel tijd en geld en verlaagt de leverprestatie van een energieproducent. Goed om te weten dat Geha Laverman door jarenlange ervaring in deze tak van industrie een antwoord heeft op elk slijtagevraagstuk. Of het nu gaat om slijtvaste bekledingen van stortbunkers, kettingen voor kettingtransportsystemen of slijtstukken voor hamermolens, Geha Laverman produceert én levert. Optimalisatie van de bestaande apparatuur is hierbij vaak het gevolg.

Dankzij de intensieve samenwerking met zijn partners behoort ook levering van compleet nieuwe machines of transportsystemen tot de mogelijkheden.
Geha Laverman is sinds jaar en dag dé leverancier van hoogwaardige slijtdelen zoals grijpers, bakmessen, mengerarmen en bodems, zeven, brekers, bekledingen voor brekers, stortbunkers, silo’s , en transportsystemen, magneetscheiders, slijtvaste buizen etc. voor o.a. kolengestookte energiecentrales, afval-energiebedrijven, biomassa.

Bekijk ons leveringsprogramma