INDUSTRIE

Geha Laverman levert slijtstukken voor uiteenlopende machines in diverse industrietakken. Overal waar grondstof wordt opgeslagen, getransporteerd en verwerkt zijn onderdelen aan slijtage onderhevig.

Periodiek onderhoud en onvoorziene stilstand ten gevolge van uitval van deze onderdelen is kostenverslindend. Kwaliteit en duurzaamheid van deze delen is daarom van het grootste belang. Geha Laverman heeft decennia ervaring in vele industrietakken en levert passende oplossingen voor elk slijtageprobleem. Of het nu gaat om slijtvaste bekledingen van stortbunkers, kettingen voor kettingtransportsystemen of onderdelen voor hamermolens; Geha Laverman heeft alles mogelijkheden in huis om delen te ontwikkelen, te vervaardigen en te leveren. Daarbij wordt er voortdurend gestreefd naar het optimaliseren van de bestaande installatie.

Ook biedt Geha Laverman de optie om, in samen- werking met partners, nieuwe machines of transportsystemen te leveren. Geha Laverman levert hoogwaardige slijtdelen voor o.a. cementindustrie, kolengestookte elektriciteits- centrales, afval-energiebedrijven, papierindustrie, kunstmest- industrie, bouwstoffenindustrie, chemische industrie , voedingsmiddelenindustrie en algemene machinebouw.

In het leveringsprogramma: bekleding, bunkers, overstortpunten, en transportsystemen, mengerarmen, bodems, zeven, bakmessen, grijpers en slijtvaste buizen.

Bekijk ons leveringsprogramma
nl_NL