Privacy Statement

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij GehaLaverman is gestreefd naar het geven van correcte en actuele informatie. Deze website heeft evenwel een informatief karakter. Geha Laverman en/of haar partners garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op deze website. Derhalve kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Zijn er vragen over de inhoud van deze website, neem dan contact op met Geha Laverman.

Geha Laverman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Geha Laverman is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

Geha Laverman behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van Geha Laverman is het toegestaan de informatie op deze website, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze, over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en webstatistieken

Geha Laverman maakt gebruik van cookies en van webstatistiek om beter inzicht te krijgen in het gebruik van zijn website door de verschillende bezoekers. Met deze informatie kan Geha Laverman zijn website verbeteren en beter laten aansluiten op de behoeften.

Privacybeleid
Geha Laverman zal om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld om een adres vragen bij het verzoek om informatie toe te zenden en vragen om een e-mail adres bij inschrijving voor een nieuwsbrief. Via een hyperlink opgenomen onder de elektronische nieuwsbrief is uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief eenvoudig. Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Geha Laverman verstrekt, zoals bijvoorbeeld een IP-adres. Geha Laverman zal de privacy van bezoekers van zijn website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

NB Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Geha Laverman zijn verbonden. Er wordt door Geha Laverman geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met bedrijfs/persoonsgegevens.